​​​


Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển

Chancery: Örby Slottsväg 26, 12571 Älvsjö, Stockholm, Sweden

Điện thoại: +46-08-5562 1095/1077/1071

​​​Fax: +46-08-5562 1080

Email: info@vietnamemb.se


Cán bộ ngoại giao:

1. Ông Trần Văn Tuấn                            - Đại sứ                                               - 0046-8-5562 1075

2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy               - Tham tán Thương mại                      - 0046-8-322 666

3. Bà Trịnh Hải Yến                                - Bí thư thứ nhất                                  - 0046-8-5562 1095

4. Ông Trịnh Minh Đức                           - Bí thư thứ nhất

5. Bà Đỗ Huyền Trang                            - Bí thư thứ nhất                                  - 0046-8-5562 1079

6. Ông Nguyễn Việt Kiên                        - Bí thư thứ nhất                                  - 0046-8-5562 1074

7Ông Đào Tuấn Việt                             - Bí thư thứ hai                                    - 0046-8-5562 1071

 
Giờ làm việc: Từ Thứ Hai - Thứ Sáu, buổi sáng từ 9:00 - 12:00, buổi chiều từ 14:00 - 17:00. 

                        Trả lời điện thoại lãnh sự vào các buổi sáng thứ Ba, thứ Năm. 

                        Tiếp khách lãnh sự tại Đại sứ quán vào các buổi chiều thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm. 

                        Số điện thoại lãnh sự: 0046-8-5562 1071. Email: info@vietnamemb.se.


​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​