Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển

Chancery: Örby Slottsväg 26, 12571 Älvsjö, Stockholm, Sweden

Điện thoại: +46-08-5562 1095/1077/1071

Fax: +46-08-5562 1080

Email: vnemb.se@mofa.gov.vn 


Cán bộ ngoại giao:

1. Ông Phan Đăng Đương                    - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

2. Bà Trịnh Hoàng Yến                           - Bí thư thứ nhất                                - 0046-8-5562 1095

3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy              - Tham tán Thương mại                      - 0046-8-322 666

4. Bà Đỗ Huyền Trang                           - Bí thư thứ nhất                                  - 0046-8-5562 1079

5. Ông Nguyễn Việt Kiên                       - Bí thư thứ nhất                                  - 0046-8-5562 1074


6. Ông Đào Tuấn Việt                            - Bí thư thứ hai                                   - 0046-8-5562 1071

7. Bà Chu Thị Hoa                                 - Bí thư thứ ba                                    - 0046-8-328 550

 
Giờ làm việc: Từ Thứ Hai - Thứ Sáu, buổi sáng từ 9:00 - 12:00, buổi chiều từ 14:00 - 17:00. 

                        Trả lời điện thoại lãnh sự vào các buổi sáng thứ Ba, thứ Năm. 

                        Tiếp khách lãnh sự tại Đại sứ quán vào các buổi chiều thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm. 

                        Số điện thoại lãnh sự: 0046-8-5562 1071. Email: info@vietnamemb.se.


​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​