​​​

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THỤY ĐIỂN


Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Thụy Điển

Chancery: Orby Slottsvag 26, 12571 Alvsjo, Stockholm, Sweden

Điện thoại: +46-08-5562 1095/1077/1071

Fax: +46-08-5562 1080

Email: vnemb.se@mofa.gov.vn 


Cán bộ ngoại giao:

1. Ông Phan Đăng Đương                    - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

2. Bà Trịnh Hoàng Yến                           - Bí thư thứ nhất                                - 0046-8-5562 1095

3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy              - Tham tán Thương mại                      - 0046-8-322 666

4. Ông Lê Việt Hà                                  - Bí thư thứ nhất                                 - 0046-8-5562 1074

5. Bà Vũ Thị Quỳnh Anh                        - Bí thư thứ hai                                   - 0046-8-5562 1079

6. Ông Đào Tuấn Việt                            - Bí thư thứ hai                                   - 0046-8-5562 1071

7. Bà Chu Thị Hoa                                 - Bí thư thứ ba                                    - 0046-8-328 550

 
Giờ làm việc: Từ Thứ Hai - Thứ Sáu, buổi sáng từ 9:00 - 12:00, buổi chiều từ 14:00 - 17:00. 

                        Tiếp khách lãnh sự và trả lời điện thoại vào các buổi chiều thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm. 

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​