​​​​​

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thụy Điển

 

Địa chỉ: Orby Slottsvag 26, 12571 Alvsjo, Stockholm, Sweden

Hotline: +46-08-5562 1095/1077/1079/1071

Email: vnemb.se@mofa.gov.vn

Website:  https://vnembassy-stockholm.mofa.gov.vn​  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​