​​​​​​​​​​​​​​

Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thụy Điển

 

Địa chỉ: Örby Slottsväg 26, 12571 Älvsjö, Stockholm, Sweden

Email: info@vietnamemb.se​​.

Website: https://vnembassy-stockholm.mofa.gov.vn​.

Tổng đài điện thoại: +46 (0) 8 5562 1070.​

Tổng đài lãnh sự: +46 (0) 8 5562 1071 (trả lời trực tiếp từ 09h00 - 12h00 sáng thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, trừ ngày lễ).

Fax: +46 (0) 8 5562 1080.​​

Các số điện thoại khác:

- Đại sứ: +46 (0) 8 5562 1072.

- Thư ký Đại sứ: +46 (0) 8 5562 1081.​

- Ngoại giao Chính trị: +46 (0) 8 5562 1073.

- Ngoại giao Kinh tế và công tác Cộng đồng người Việt: +46 (0) 8 5562 1074.

- Ngoại giao Văn hóa: +46 (0) 8 5562 1075.

- Thương vụ: +46 (0) 8 322 666.​

- Đường dây nóng Bảo hộ công dân: +46 (0) 700 267 295. 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​