​​​​​​​​​​

Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thụy Điển

 

Địa chỉ: Örby Slottsväg 26, 12571 Älvsjö, Stockholm, Sweden

Hotline: +46-08-5562 1095/1077/1079/1071

Điện thoại lãnh sự: +46-08-5562 1071 (sáng thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, từ 9h00 - 12h00)

Email: vnemb.se@mofa.gov.vn hoặc info@vietnamemb.se​​

Website:  https://vnembassy-stockholm.mofa.gov.vn​.  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​