Ông PHAN ĐĂNG ĐƯƠNG

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Vương quốc Thụy Điển, kiêm nhiệm Cộng hòa Lavia 

Pic.2.JPG


Thông tin cá nhân

Đại sứ Phan Đăng Đương sinh năm 1963 tại Hải Dương. Ông có 21 năm công tác, gắn bó trong ngành Ngoại giao.

Ông có vợ và hai con. 

Học vấn

Tốt nghiệp đại học (1984-1989) và nghiên cứu sinh (1990-1993) tại Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Mông Cổ.

Tiến sỹ chuyên ngành (Ph.D).

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Mông Cổ.

Sự nghiệp Ngoại giao

Tháng 11/2019, ông được Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển kiêm nhiệm Cộng hòa Latvia và bắt đầu nhiệm kỳ công tác từ tháng 3/2020.  

Từ tháng 10/2017 đến tháng 2/2020, ông giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Chánh thanh tra Bộ Ngoại giao.

Trước đó, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Mông Cổ (3/2014 - 7/2017).

Từ tháng 4/2012 đến tháng 2/2014, ông giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Lịch sử - Truyền thống Ngoại giao, Bộ Ngoại giao.  

Từ tháng 10/2011 đến tháng 3/2012, ông là Chuyên viên chính, Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 3/2008 đến tháng 9/2011, ông được cử làm Bí thư thứ Nhất, rồi Tham tán chính trị Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Từ năm 2004 đến năm 2008, ông là chuyên viên Vụ Châu Á 1, Bộ Ngoại giao.

Từ năm 2000 đến năm 2003, ông được cử làm Bí thư thứ Ba, rồi Bí thư thứ Hai tại Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ.

Đại sứ Phan Đăng Đương bắt đầu sự nghiệp ngoại giao tại Vụ Châu Á 1, Bộ Ngoại giao từ năm 1999.   

Tặng thưởng

Với những đóng góp tích cực trong quá trình công tác, Đại sứ Phan Đăng Đương đã được nhận nhiều danh hiệu thi đua (Huân chương, kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở).  

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​