​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

- Hiệp định về nguyên tắc và thủ tục chung cho hợp tác Việt Nam – Thụy Điển.

- Hiệp định tránh đánh thuế song trùng (1994).

- Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (1993).

- Các Hiệp định khung về HTPT theo từng giai đoạn.

- Hiệp định hợp tác văn hóa.

- Hiệp định hợp tác về khoa học kỹ thuật.

- Hiệp định hợp tác vận tải hàng không (1997).

- Hiệp định con nuôi ( ký năm 2005, Thụy Điển đơn phương chấm dứt năm 2008).

- Hiệp định nhận trở lại công dân (2008).

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​