Nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực trong nước, quốc tế hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tổ chức "Ngày đổi mới Sáng tạo Mở" (Open Innovation Day 2023) nhằm hướng tới mục tiêu thu hút các tập đoàn lớn ra đề bài, thách thức, đồng thời hỗ trợ thử nghiệp, phát triển thị trường cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

download.jpg

Nội dung sự kiện tập trung chủ yếu vào một số lĩnh vực đang được các tập đoàn và tổ chức quốc tế quan tâm như chuyển đổi số, công nghệ tài chính và ngân hàng, logistics và thương mại điện tử, kinh tế biển và công nghệ nông nghiệp. Đồng thời, sự kiện cũng vinh danh các tổ chức tiên phong trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở gắn với chuyển đổi xanh và các mục tiêu phát triển bền vững.

Chương trình dự kiến được tổ chức ngày 25 - 26/10/2023 tại TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của đại diện ngân hàng ADB, UNDP, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước, quỹ đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước điển hình, viện nghiên cứu, trường đại học và các địa phương.​/.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​