Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển xin thông báo một số nội dung về giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ X như sau: 

Giải Thông tin đối ngoại lần thứ X xét tặng các tác phẩm, sản phẩm thông tin đối ngoại trong các hạng mục: video clip; các sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại; ảnh; truyền hình; phát thanh; sách; báo in tiếng Việt; báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt; báo in tiếng nước ngoài; báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài.

Các tác phẩm, sản phẩm được xét tặng Giải thưởng trong năm là các tác phẩm/sản phẩm được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản, phát hành, công bố, sáng tạo, áp dụng ở trong và ngoài nước, trong thời gian từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024 . Đối với những tác phẩm/sản phẩm phát hành trước hoặc sau thời điểm nêu trên, phải có 2/3 thời lượng, số lượng tác phẩm/sản phẩm được công bố trong thời gian quy định.

Năm nay, Ban Tổ chức khuyến khích các tác giả/ nhóm tác giả gửi tác phẩm/ sản phẩm tham gia Giải thưởng bằng file điện tử, gửi về địa chỉ email: giaithongtindoingoai10@gmail.com

Đối với các hạng mục sách, báo in tiếng Việt và tiếng nước ngoài gửi về địa chỉ: Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 02437714353

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 31/7/2024.

​Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển xin trân trọng thông báo./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​