​​Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển xin thông báo nội dung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Mông Cổ về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông (ký ngày 01/11/2023), có hiệu lực từ ngày 06/3/2024, tại đây:242.LS(2).pdf

Xin trân trọng thông báo!


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​