​Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển xin thông báo Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, có hiệu lực từ ngày 25/5/2024. Hiệp định có nội dung chính như sau: 

"Công dân của một nước mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất 06 (sáu) tháng được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú trên lãnh thổ của nước kia trong thời hạn không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhập cảnh, với điều kiện tổng số ngày cư trú không vượt quá 90 (chín mươi) ngày trong mỗi giai đoạn 180 (một trăm tám mươi) ngày. 

Công dân của một nước có ý định cư trú trên 30 (ba mươi) ngày tại nước kia phải có thị thực phù hợp".

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển xin thông báo./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​