​​​Nhân dịp Quốc khánh Thụy Điển, Đại sứ quán Việt Nam sẽ nghỉ lễ vào ngày 06/6/2024.

Trường hợp có vấn đề khẩn cấp liên quan công tác Bảo hộ công dân Việt Nam, ​quý vị có thể liên lạc Đại sứ quán theo số điện thoại: +46 (0) 700 267 295.

Xin trân trọng cảm ơn!
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​