Nhân dịp ngày Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển trân trọng thông báo sẽ nghỉ lễ từ ngày 27/4 - 01/5/2024.

Trong trường hợp có việc khẩn cấp liên quan đến vấn đề Bảo hộ công dân, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ số điện thoại đường dây nóng (24/7) của Đại sứ quán: +46 70 026 7295.

​Xin trân trọng thông báo!

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​