Thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025", Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2021 (TECHFEST 2021) với chủ đề "Đổi mới sáng tạo – Kiến tạo tạo tương lai". Chuỗi sự kiện trong khuôn khổ TECHFEST 2021 được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021 theo hình thức trực tiếp/trực tuyến  với mong muốn tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái và nâng cao vai trò của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong ứng phó với đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển xin thông báo để các hội đoàn, cá nhân trí thức kiều bao ủng hộ và tích cực tham gia Ngày hội.

Thông tin về chuỗi các sự kiện TECHFEST 2021 được nêu chi tiết trong Phụ lục gửi kèm.

Đại sứ quán xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý kiều bào.

Phụ lục chuỗi các sự kiện TECHFEST 2021.pdf

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​