THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỊ CHÚ NƠI SINH TRÊN HỘ CHIẾU MỚI VÀ
THỦ TỤC THỰC HIỆN

 

          Để hỗ trợ công dân mang hộ chiếu phổ thông mẫu mới thực hiện các thủ tục liên quan tại một số nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Latvia) trân trọng thông báo sẽ thực hiện miễn phí việc ghi bị chú nơi sinh trên hộ chiếu mới cho công dân có yêu cầu.

          Theo đó, công dân có yêu cầu ghi bị chú nơi sinh trên hộ chiếu mới cần nộp Tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông, trong đó ghi rõ nội dung đề nghị ghi bị chú nơi sinh, và gửi kèm hộ chiếu mới đến Đại sứ quán để đăng ký thủ tục ghi bị chú nơi sinh.

          Lưu ý: Công dân có yêu cầu ghi bị chú nơi sinh chi trả phí gửi trả kết quả qua đường bưu điện, dịch vụ bảo đảm.​

mau_x02_cap_ho_chieu.pdf

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​