Nhằm tuyên truyền sâu rộng, thúc đẩy các hoạt động hưởng ứng ngày Tôn vinh tiếng Việt 8/9, nâng cao nhận thức về văn hoá và ngôn ngữ dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN và bạn bè quốc tế, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN vào lúc 14h30 – 16h00 thứ Năm ngày 08/9/2022.

Sự kiện Lễ tôn vinh sẽ được đăng tải trên các nền tảng fanpage của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoại tại địa chỉ:

Facebook: https://www.facebook.com/uybannguoiviet

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8Tp3MCaeuamFoxTJuNnKqw

Đại sứ quán Việt Nam tại Thuỵ Điển trân trọng thông báo để quý bà con kiều bào tại Thuỵ Điển và Latvia hưởng ứng, theo dõi sự kiện trên. ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​