Nhân dịp Lễ 30/4 và 1/5​, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển nghỉ làm việc trong các ngày 30/4 (thứ Sáu) và ngày 03/5 (thứ Hai) năm 2021./.​​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​