​Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển xin thông báo về lịch làm việc lãnh sự như sau:

 

Lịch trả lời điện thoại: Sáng thứ Ba và sáng thứ Năm, từ 9h00- 12h00. 


Số điện thoại lãnh sự: 0046-8-5562 1071. 


Lịch tiếp khách lãnh sự tại Đại sứ quán: Các buổi chiều thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, từ 14h00- 17h00.

 

Liên hệ khác qua Emailinfo@vietnamemb.se (lưu ý ghi rõ số điện thoại liên hệ để Đại sứ quán liên hệ khi cần thiết)

 

Trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định của Việt Nam và Thụy Điển. ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​