​Thời gian qua, việc thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) thành những chính sách, quy định pháp luật đã cơ bản đáp ứng nhu cầu cần thiết của cộng đồng NVNONN. Nhiều văn bản quy pháp pháp luật như Luật quốc tịch, Luật hộ tịch, Luật xuất nhập cảnh, Luật cư trú, Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật đầu tư, Luật khoa học công nghệ... đã được ban hành và tiếp tục được hoàn chỉnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho NVNONN về nước làm việc, hợp tác khoa học, đầu tư, sản xuất, kinh doanh..., góp phần phát huy nguồn lực của NVNONN cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong thời gian tới, việc rà soát các chính sách liên quan đến NVNONN sẽ được các cơ quan chức năng tiến hành thường xuyên.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Latvia xin trân trọng thông báo và mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các hội đoàn, bà con cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển và Latvia về những vấn đề cần điều chỉnh trong các chính sách pháp luật và thủ tục hành chính liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

Mọi ý kiến đóng góp của các hội đoàn, bà con xin được gửi về Đại sứ quán Việt Nam trước ngày 26/7/2021 theo địa chỉ Örby slottsväg 26, 125 71 Älvsjö, Stockholm hoặc qua địa chỉ ​​email​: info@vietnamemb.se.

Đại sứ quán xin trân trọng cảm ơn./.​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​