​​Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ, anh dũng của quân và dân cả nước ta chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp Mỹ. Đây là chiến thắng vĩ đại của Nhân dân ta và cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng dân tộc nhất định thành công.

299299-1704878812.jpg

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển xin trân trọng giới thiệu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm của Ban Tuyên giáo Trung ương, tại đây:

https://www.tuyengiao.vn/de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-152552​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​