​​Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024), Đại sứquán Việt Nam tại Thụy Điển xin giới thiệu một số thông tin về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Trần Phú.

capture21-14-24-38.png

Nội dung xin truy cập tại đây: Tiểu sử đồng chí Trần Phú​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​