Group 2870.png 

Triển khai thực hiện Kết luận số 12 – KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Ngoại giao về việc rà soát lại chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước nogaif nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật,  cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban Nhà nước về NVNONN) sẽ tổ chức "Lễ ra mắt trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhà nước về NVNONN và phát động Chương rình khảo sát toàn diện ý kiến của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về các quy định ​pháp luật và các thủ tục hành chính liên quan" vào ngày 23/10/2021. Chương trình được phát trực tiếp trên kênh Facebook của Ủy ban Nhà nước về NVNONN.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Latvia trân trọng thông báo tới quý bà con, hội đoàn người Việt Nam ở Thụy Điển, Latvia biết để bố trí thời gian tham gia chương trình khảo sát. Phần mềm khảo sát được đăng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhà nước về NVNONN: http://scov.gov.vn/?page=Survey.info

Xin trân trọng cảm ơn.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​