​Hưởng ứng lời kêu gọi của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Ngoại giao, trong năm 2020, đồng bào ta ở nhiều nơi trên thế giới đã tích cực quyên góp, ủng hộ gần 80 tỷ đồng, cùng nhiều hàng hóa, vật phẩm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở trong nước và hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Đây là sự ủng hộ thiết thực, quý báu và kịp thời của đồng bào ta ở nước ngoài đối với nhân dân trong nước, thể hiện truyền thống tốt đẹp "tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường ở nhiều địa phương trong nước, ngày 27/5/2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19".

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Latvia xin trân trọng chuyển tới các hội đoàn và cá nhân kiều bào ta hiện đang sinh sống, làm việc và học tập tại Thụy Điển, Latvia toàn văn ​lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

IMG_Lời kêu gọi trang 1.pdf

IMG_Lời kêu gọi trang 2.pdf

IMG_Lời kêu gọi trang 3.pdf

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​