Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19", cho đến thời điểm hiện nay, người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi về ủng hộ trong nước hơn 60 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị, vật phẩm y tế. Nhiều doanh nhân, trí thức Việt kiều đã đóng góp các sáng kiến, giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chân thành cảm ơn đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đã chia ngọt sẻ bùi với bà con trong nước, đồng thời hy vọng bà con kiều bào và bạn bè thế giới tiếp tục chung tay góp sức, cùng hưởng ứng chương trình "Triệu trái tim nhân ái hướng về Tổ quốc".

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trong nước vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Số người gặp khó khăn trong đời sống do phải ở trong khu cách ly, giãn cách xã hội, thiếu việc làm… cần được hỗ trợ, giúp đỡ khá lớn. Trong khi nguồn lực của Nhà nước có hạn, sự chung tay, góp sức của toàn xã hội là rất cần thiết để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là đảm bảo an ninh cho người dân.

Với tinh thần đó, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài kêu gọi kiều bào phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc với phương châm "người có của góp của, người có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít" ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm… cho công tác phòng, chống dịch.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển xin trân trọng gửi tới bà con kiều bào tại Thụy Điển và Latvia lời kêu gọi của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Xin gửi kèm danh mục trang thiết bị, vật tư y tế trong nước đang cần.

danh mục thiết bị y tế.jpg

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​