CHU VĂN

TGVN. Ngày 8/3, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, Đại sứ Phan Đăng Đương đã bấm nút khai trương trang web tiếng Anh (en.vietnordic.com) dành cho các doanh nghiệp khu vực Bắc Âu.
Thông qua trang website này, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển mong muốn cung cấp cho các doanh nghiệp khu vực Bắc Âu những thông tin về môi trường kinh doanh, đầu tư của Việt Nam
Thông qua trang web này, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển mong muốn cung cấp cho các doanh nghiệp khu vực Bắc Âu những thông tin về môi trường kinh doanh, đầu tư của Việt Nam.

Đây là hoạt động vô cùng có ý nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã và đang làm ảnh hưởng đến giao thương giữa Việt Nam và khu vực này.

Thông qua trang web này, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển mong muốn cung cấp cho các doanh nghiệp khu vực Bắc Âu những thông tin về môi trường kinh doanh, đầu tư của Việt Nam, những cơ hội do Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) mang lại và cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp Việt Nam được sắp xếp theo ngành hàng.

Ngoài ra, trang web còn là nơi quảng bá miễn phí cho các doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực Bắc Âu.

Phát biểu tại buổi khai trương, Đại sứ Phan Đăng Đương nhấn mạnh, trong bối cảnh châu Âu trở thành tâm dịch Covid-19, mọi hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp, giao thương bị xáo trộn, đứt gãy, việc nhanh chóng thích nghi với điều kiện bình thường mới, sử dụng công nghệ thông tin để kết nối các doanh nghiệp trong nước với thị trường tiềm năng này có ý nghĩa rất quan trọng.

Với các trang web tiếng Việt và tiếng Anh đã được bộ phận Thương vụ xây dựng trong thời gian gần đây, việc truy cập các nguồn thông tin phong phú về thị trường Bắc Âu đã có nhiều thuận lợi, giúp các doanh nghiệp trong nước nhanh chóng nắm bắt thông tin, tiếp cận thị trường đầy tiềm năng này.

Đồng thời, thông qua trang web tiếng Anh, các doanh nghiệp Bắc Âu có thêm một kênh thông tin hỗ trợ, giúp họ tìm hiểu về môi trường kinh doanh, đầu tư của Việt Nam cũng như những cơ hội do EVFTA mang lại, tạo đà cho hàng hoá Việt Nam xuất khẩu ngày càng nhiều sang thị trường Bắc Âu trong thời gian tới.

Đại sứ Phan Đăng Đương đã bấm nút khai trương trang web tiếng Anh dành cho các doanh nghiệp khu vực Bắc Âu.

Đại sứ Phan Đăng Đương bấm nút khai trương trang web tiếng Anh dành cho các doanh nghiệp khu vực Bắc Âu.

Phát biểu tại buổi khai trương, Đại sứ Phan Đăng Đương nhấn mạnh, trong bối cảnh châu Âu trở thành tâm dịch Covid-19, mọi hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp, giao thương bị xáo trộn, đứt gãy, việc nhanh chóng thích nghi với điều kiện bình thường mới, sử dụng công nghệ thông tin để kết nối các doanh nghiệp trong nước với thị trường tiềm năng này có ý nghĩa rất quan trọng.

Với các trang web tiếng Việt và tiếng Anh đã được bộ phận Thương vụ xây dựng trong thời gian gần đây, việc truy cập các nguồn thông tin phong phú về thị trường Bắc Âu đã có nhiều thuận lợi, giúp các doanh nghiệp trong nước nhanh chóng nắm bắt thông tin, tiếp cận thị trường đầy tiềm năng này.

Đồng thời, thông qua trang web tiếng Anh, các doanh nghiệp Bắc Âu có thêm một kênh thông tin hỗ trợ, giúp họ tìm hiểu về môi trường kinh doanh, đầu tư của Việt Nam cũng như những cơ hội do EVFTA mang lại, tạo đà cho hàng hoá Việt Nam xuất khẩu ngày càng nhiều sang thị trường Bắc Âu trong thời gian tới.​

Theo Báo Thế giới & Việt Nam

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​